Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-198-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.24.1-198-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, já samozřejmě uznávám to, že se na zajištění bezpečnosti mohou podílet ve vymezených rolích i soukromé bezpečnostní agentury, respektive soukromé bezpečnostní služby. A uznávám i to, že s nimi funguje v řadě států dobrá spolupráce, ale nesdílím to volání po nových směrnicích ani v této otázce, protože jsem přesvědčen, že soukromé bezpečnostní služby by měly požívat stejná práva jako každý jiný člověk, který se ocitne v určité situaci, kdy má možnost zakročit proti páchanému zločinu. Ale nemohou mít více práv, než je tomu u běžných soukromých občanů, soukromých osob. Myslím si, že outsourcing služeb, jak to řekla i zpravodajka na konci svého vystoupení, je rozhodně negativní v oblasti bezpečnostních služeb a měli bychom na to najít vhodná doporučení. Pokud jde o doporučení, která by přijala Komise, toto bych rád podpořil."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph