Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-190-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.22.1-190-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Bardzo dziękuję Pani Wysoka Przedstawiciel i przepraszam za dwugodzinne opóźnienie. Częściowo jesteśmy usprawiedliwieni, bo około pół godziny zabrało nam uczczenie pamięci Simone Veil, no a potem sami się postaraliśmy o dalsze opóźnienia. Obiecuję Pani, że w następnym punkcie już będziemy mieć tylko 5 minut na zgłoszenia z sali. Bardzo dziękuję za zrozumienie i dziękuję za zwrócenie uwagi. Zamykam debatę. Głosowanie odbędzie się we wtorek 4 lipca 2017 r."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph