Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-187-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.22.1-187-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, já jsem samozřejmě přesvědčen, že válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, včetně genocidy, by si zasloužily debatu. Je mi líto, že k ní nedošlo. Chci ocenit zprávu, kterou předložil pan kolega Preda, a zároveň vyzdvihnout právě tu otázku prevence a spolupráce, která je nezbytná pro řešení těchto zásadních témat. Já bych chtěl zdůraznit jeden právní aspekt. Podle mého názoru je důležité, aby se prosadilo univerzální hledisko nepromlčitelnosti těchto válečných zločinů na celém světě. To znamená, aby skutečně nebyla žádná tak zvaná „jáma“, do které by se zločinci páchající tyto válečné zločiny mohli schovat. Je to důležité právě z hlediska toho, že tito zločinci potom nebudou mít v celém životě žádnou jistotu, a naše jistota může právě spočívat v tom, že mezinárodní společenství tyto zločiny jednou odsoudí, pokud ne teď, tak v řádu několika dalších let."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph