Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-186-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spoken text
"Elnök Úr, sajnos háborús és emberiesség elleni bűncselekmények még ma is világszerte előfordulnak, éppen ezért felemelő érzés, hogy az Európai Unió területén ez elképzelhetetlen és az európai integráció egyik legnagyobb eredménye a tartós béke biztosítása Európa népei között. Erről az aspektusról talán keveset beszélünk, és a mai európai emberek elképzelni sem tudják, mekkora pusztítást képes végezni egy társadalom szövetében a háború. Jogos elvárás az EU felé tehát, hogy vonja felelősségre az emberiesség elleni bűnökért felelős személyeket, állítsa bíróság elé ezeket az embereket, és biztosítsa a későbbi hasonló események bekövetkeztének elkerülését. A történelem tanulságait elemezve azonban arra a következtetésre juthatunk, hogy katonai erő alkalmazása nélkül nem igazán lehet megakadályozni háborús bűnöket, esetleg a felelősöket lehet megbüntetni, ám azt is csak egy rendteremtő katonai intervenció után. Ha elvárjuk az EU-tól, hogy lépjen fel az emberiesség elleni bűnök elkövetésének megakadályozása érdekében, akkor adjunk hozzá neki eszközöket, ellenkező esetben inkább a NATO kapcsán fogalmazhatjuk meg ezeket az elvárásokat."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.22.1-186-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph