Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-185-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.22.1-185-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, já bych chtěla poděkovat kolegovi Predovi za jeho zprávu, ke které chci dát jen několik aktuálních poznámek. O tomto víkendu odmítla syrská vláda zprávu Organizace pro zákaz chemických zbraní o dubnovém útoku v Chán Šajchúnu, při kterém zemřelo 80 osob, zprávu o tom, že tento útok byl spáchán smrtícím nervovým plynem sarinem. Podle syrského ministerstva zahraničí postrádá tato zpráva jakoukoliv důvěryhodnost a je prý výplodem choré mysli. Také Rusko označilo tuto zprávu za zmanipulovanou. Chtěla bych ostře odsoudit toto odmítání profesionální a nestranné zprávy a připomínám, že Rusko a Čína vetovaly v Radě bezpečnosti OSN postoupení zločinů proti lidskosti spáchaných na územích Sýrie Mezinárodnímu trestnímu soudu. Víme, že k použití tohoto plynu došlo, a nyní by měl útoky prověřit soud. Chci také připomenout, že jsou to právě náboženské a etnické menšiny, které jsou nejčastěji vystaveny zločinům proti lidskosti, a my k nim nemůžeme mlčet."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph