Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-179-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.22.1-179-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pane předsedající, jsem velmi rád, že jsem dostal k tomuto bodu slovo, protože to považuji za bod mimořádně důležitý a chci pogratulovat panu Predovi k této zprávě. Otázka předcházení válečným konfliktům a jasného fungování institucí Evropské unie v případě, že nějaký potenciální konflikt ve světě hrozí, je strašně důležitá věc. To znamená, pokud zde máme zprávu, kde se hovoří o tom, že bychom měli mít účinný postup rozpoznávání a včasného řešení takovýchto krizových konfliktů, tak si myslím, že by se tím Komise opravdu měla zabývat a onu Bílou knihu, která již byla přijata, dále rozpracovávat. Já jsem připraven tuto zprávu podpořit ještě z druhého důvodu, a to je právě otázka již zmiňovaného Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Mě také velmi mrzí, že se v poslední době nezvyšuje počet zemí, které by ratifikovaly tuto úmluvu, a měli bychom do budoucna jako Evropská unie mnohem více působit na naše partnery, aby tento mezinárodní orgán brali vážně."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph