Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-175-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.22.1-175-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A következő napirendi pont a Cristian Dan Preda által a Külügyi Bizottság nevében készített, „Az emberi jogok háborús bűncselekmények és emberiesség elleni bűncselekmények, többek között népirtás során elkövetett megsértése elleni fellépés” című jelentésről folytatott vita () ()."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph