Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-152-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.20.1-152-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doamnă președinte, domnule comisar, este o dezbatere despre viața oamenilor. Știu că sunteți preocupat, ne-ați prezentat aici câteva lucruri. Dar credeți că este suficient? S-a vorbit aici de educație, de informare, de prevenție. Domnule comisar, nu știu dacă știți situația concretă: nu e vorba numai de accesul datorită prețurilor la tratamentul pentru cele trei boli, este vorba și de cantitate. În țara mea am văzut cum bolnavii de hepatită C nu aveau suficient tratament sau nu exista suficient tratament pentru toți bolnavii și cineva a decis: cinci sute, pentru cinci sute avem, restul nu. Asta înseamnă o condamnare la moarte. Trebuie o politică integrată, așa cum ați spus dumneavoastră, dar trebuie s-o facem ținând cont, nu așa cum spunea o colegă: țările din Vest, țările din Est, țările mai sărace. Datorită mobilității cetățenilor europeni, bolile sunt transmisibile, toate cele trei. Și atunci trebuie să facem o politică a Uniunii Europene, a pieței interne și cred că nimic nu poate să fie mai important decât alocarea unor fonduri pentru a fi tratament pentru toți bolnavii și pentru a depista din fază incipientă bolile. Vă mulțumesc."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph