Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-149-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.20.1-149-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"A Uachtaráin, is dóigh liom dá gcuirfeá ceist ar shaoránaigh na hEorpa go ndéarfadh an chuid is mó díobh nach bhfuil HIV, TB agus HCV san Eoraip a thuilleadh. Ach ón méid atá cloiste againn, ní hamháin go bhfuil siad ann ach faraor tá na galair seo ag dul i méid – agus is trua sin. Rud atá an-soiléir ná go dtéann sé lámh le lámh le bochtannas. Ós rud é go bhfuil geilleagar na hEorpa ag fás ar deireadh buíochas le Dia, ba chóir dúinn gach iarracht a dhéanamh teacht ar straitéis chun daoine a ardú as bochtannas agus chun cabhrú leo má bhíonn galar dá leithéid seo acu; go mbeadh siad in ann leigheas a fháil air agus drugaí a fháil ar chostas réasúnta. Is léir go bhfuil costas na ndrugaí ina fhadhb an-mhór agus dá bhrí sin caithfimid dul i ngleic leis an bhfadhb seo."@en1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph