Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-145-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.20.1-145-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani Przewodnicząca! Wzrost zachorowań w Europie na HIV, gruźlicę i wirusowe zapalenie wątroby typu C stanowi poważne wyzwanie dla Unii Europejskiej w obszarze ochrony zdrowia i życia swoich obywateli. Tutaj państwo mówili – jak pokazują statystyki, ponad 2 miliony przypadków zarażenia wirusem HIV w europejskim regionie WHO, blisko 70% osób zarażonych HIV może nie wiedzieć, że jest nosicielem wirusa, co stanowi zagrożenie dla innych osób, z którymi mają kontakty, zwłaszcza kontakty seksualne. W Europie – gruźlica: dziennie w Europie 1000 osób zapada na tę chorobę pomimo zmian społecznych, poprawy warunków życia. Niestety ta choroba cały czas zbiera śmiertelne żniwo. No i żółtaczka typu C, która stanowi obecnie jeden z największych ogólnoświatowych problemów klinicznych, diagnostycznych, epidemiologicznych i społecznych, a w Unii Europejskiej główną przyczyną jej zapadalności jest występujący problem narkomanii. Na usta ciśnie się pytanie: dlaczego pomimo tylu programów profilaktycznych cały czas mamy do czynienia z tym, że coraz więcej osób zapada na ty choroby. Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy uaktualnić programy profilaktyczne. Po drugie, musi być współpraca państw i koordynacja programów, zwłaszcza w dobie transgranicznego przemieszczania się osób. Po trzecie, edukacja – edukacja zarówno osób, które są nosicielami tych chorób, jak i osób zdrowych, tak aby uniknęły możliwości zakażenia się, kampania i dostęp do nowoczesnych, dobrych, tanich leków."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph