Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-143-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.20.1-143-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Doamnă președintă, epidemiile de HIV, tuberculoză și hepatită virală sunt amenințări majore la adresa sănătății publice, atât în Uniunea Europeană, cât și la nivel global. Toate cele trei tipuri de afecțiuni lovesc, de cele mai multe ori, aceleași grupuri vulnerabile. Este logică deci gestionarea lor comună printr-o strategie integrată. O astfel de abordare va aduce rezultate mai bune și mai rapide, la costuri mai mici. Acțiunile preventive, inclusiv programele educaționale, sunt în mod clar cele mai bune opțiuni pentru pacienți, pe lângă faptul că sunt și soluțiile cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor. S-au înregistrat progrese semnificative în ce privește prevenția și tratarea acestor boli, însă nu toate tratamentele disponibile au avut impactul dorit, din cauza faptului că medicamentele au prețuri mari și stocurile sunt fluctuante. Aceste cauze pot determina întreruperi ale tratamentului. În cazul tuberculozei, astfel de întreruperi pot contribui la creșterea rezistenței la antimicrobiene. O strategie integrată la nivelul Uniunii poate oferi răspunsuri la câteva din problemele actuale și poate ajuta la obținerea de rezultate."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph