Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-140-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.20.1-140-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospođo predsjednice, Europa ima jedan od najviših standarda zdravstvene njege na svijetu, a liječenje je u pravilu dostupno svim građanima neovisno o imovinskom statusu ili bilo kojoj drugoj ekonomskoj ili demografskoj odrednici. No, unatoč tome i Europa posljednjih godina sve više upoznaje značaj prevencije. Rast broja oboljelih od AIDS-a, tuberkuloze i hepatitisa C s kojim se posljednjih godina suočavamo znak je da moramo više poraditi na osvješćivanju građana i jačanju politika javnog zdravlja. Naši napori ne bi trebali biti ograničeni isključivo na države članice, već moramo ostvariti što bolju suradnju u ovom području i s državama iz okruženja, ali i onim trećim zemljama iz kojih u Europu migrira veći broj ljudi."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph