Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-139-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.20.1-139-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Smitsomme sygdomme som HIV, aids, tuberkulose og hepatitis C kender ingen grænser. Forebyggelse og behandling bør derfor også være noget, vi tager os af sammen og hen over grænserne. Udfordringerne er store, også i EU. Vi har mange, der er smittede. Vi har mange, der dør af sygdommene, og vi har mange, der ikke kan behandles ordentligt, ikke mindst fordi vi har et antibiotikaresistensproblem, som særligt er et problem for folk med tuberkulose. Derfor er der brug for en fælles EU-strategi for at adressere disse problemer. Tak til Kommissionen for at anerkende dette og for at tage fat på denne strategi. Vi har brug for en bedre dataindsamling fra medlemslandene, så vi ved, hvad der virker. Vi har brug for bedre erfaringsudveksling og mere koordination. Vi har bruge for bedre og mere forebyggelse. Vi har brug for en massiv indsats imod antibiotikaresistens, og så har vi brug for flere penge til denne samlede indsats. Lad os komme i gang, der er rigtigt meget arbejde, der venter!"@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph