Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-138-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.20.1-138-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ik ga uit van de huidige situatie zoals we er in Nederland volkomen goed bovenop zitten. Je moet er duidelijk achteraan gaan hoe asielzoekers binnenkomen. Je moet ook zorgen dat de papieren erbij zijn. Je moet ernaar kijken. Maar vandaag spreken wij over volksgezondheid en daarom heb ik de aanpak naar voren gebracht die ik net heb gezegd."@nl1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph