Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-137-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.20.1-137-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Jätitte mainitsematta yhden vakavan ryhmän eli turvapaikanhakijat, joilla ei ole papereita ja jotka jäävät maahan. Monissa Euroopan maissa heiltä on kielletty terveydenhuolto. Voidaan todeta, että tämä saattaa olla tulevaisuudessa suuri riski. Mitä mieltä olette paperittomien maahanmuuttajien tilanteesta?"@fi2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph