Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-136-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.20.1-136-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"De toename van hiv, tuberculose en hepatitis C baart ons terecht grote zorgen. Het schrikbeeld van deze ziekten is gelukkig door de inzet van de innovatieve medische wereld grotendeels verdwenen. Toch dreigen er nog ernstige gevaren voor de gezondheid van onze burgers. Onnodig veel hiv-patiënten sterven nog steeds na besmetting met resistente bacteriën. Resistente tbc-stammen nemen toe in aantal en verspreiden zich, terwijl de opsporing ontoereikend is. Afgelopen week presenteerde eurocommissaris Andriukaitis het EU-actieplan tegen antimicrobiële resistentie. De bestrijding van deze antibioticaresistentie moet nu binnen de Europese Unie sneller in beleid worden omgezet. Daarbij mogen er geen politieke heilige huisjes zijn! Tbc is in derde landen een groot probleem en antibioticagebruik helaas onverantwoordelijk. Sinds 1993 onderzoekt Nederland asielzoekers op besmetting met tuberculose. De voorbeeldige aanpak van tbc door preventieve screening van elke binnenkomende migrant heeft goede resultaten opgeleverd in Nederland. Tuberculose komt in Nederland dus ook weinig voor. Ook hebben artsen en overheid, het RIVM, in tijden van migratie door deze doelgerichte preventieve screening uitbraken in asielzoekerscentra kunnen voorkomen en vele kwetsbare migranten tijdig kunnen behandelen. Met röntgenfoto’s zijn migranten uit voornamelijk Afrikaanse landen gecontroleerd op tbc en zijn de levens van veel migranten gered. Somalië, Eritrea en Ethiopië zijn hoge risicogebieden voor tbc. Een doelgerichte Europese aanpak is nodig in deze tijd van grootschalige migratie. Antibioticaresistentie en toename van tuberculose ertoe kunnen ertoe leiden dat het schrikbeeld van genezing van tbc-patiënten in sanatoria of zelfs in een tent terugkeert. Dat mogen wij als EU nooit toestaan. Daarom moeten wij het aanpakken."@nl1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph