Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-133-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.20.1-133-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kaksi kolmasosaa maailman 1,4 miljardista köyhyydessä elävästä ihmisestä on naisia. Jos perusoikeudet eivät toteudu, näillä naisilla ei ole mahdollisuutta päättää omasta kehostaan, seksuaalisuudestaan eikä viime kädessä tulevaisuudestaan. He eivät pysty mitenkään suojautumaan ei-toivotuilta raskauksilta, sukupuolitaudeilta tai seksuaaliselta väkivallalta, puhumattakaan erilaisista muista tartuntataudeista. HIV on tällä hetkellä lisääntymisiässä olevien naisten johtava kuolinsyy maailmassa. Toisten ahneus näkyy toisten köyhyytenä ja lisääntyvinä sairauksina. Ehkäisyn ja asiallisten lääkkeiden puute johtaa vakaviin epidemioihin. Mitkä ovat suurimpia haasteitamme tällä aikakaudella? Ilmastonmuutos, tartuntataudit ja köyhyys. Vastaako siihen esimerkiksi se, että me Euroopassa pistämme enenevissä määrin rahaa puolustukseen sen sijaan, että vastaisimme näihin konkreettisiin, aitoihin ongelmiin?"@fi2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph