Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-128-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.20.1-128-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Tak for det, der er blevet sagt. Vi er jo stort set allesammen næsten enige, så jeg vil koncentrere mig om én enkelt sag, og det er behandlingen af hepatitis C. Her står vi med en virkelig velvoksen skandale! Det er ikke særligt dyrt at producere det præparat, der skal bruges til at behandle hepatitis C, men der bliver taget bloddryppende profitter på netop den medicin. En behandling i Danmark koster f.eks. omkring 450 000 kroner for én enkelt patient, dvs. i nærheden 60 000 euro for en patient. Samtidig ved vi, at man i de fattige lande, hvor man er kommet igennem med nogle af disse tvangslicenser, har en pris, der er 99 % lavere! Vi kom i februar med en initiativbetænkning om adgang til medicin, hvori vi pålagde eller opfordrede eller ønskede, at Kommissionen ville gøre noget ordentligt ved disse dramatiske prissætninger, som ødelægger mennesker og plyndrer vores budgetter, og at det gøres ved at sikre, at vi får transparens omkring prissætningen. Hvor meget er forskning og udvikling? Hvor meget er marketing? Hvor meget er lobbying i denne sammenhæng? Det drejer sig om virkelig meget medicin. Hvor meget handler det bare om, at nogen sidder med et patent og er fuldstændig kynisk ligeglade med, at mennesker dør? Hvordan kan vi sikre, at vi får et bedre samarbejde landene imellem, så vi kan forhandle nogle anstændige priser på plads? Det gælder ikke kun for hepatitis C, men situationen er særlig dramatisk for dette produkt, som vi ved kan helbrede mennesker, og det er forfærdeligt, at de ikke får det i tide, så vi kan redde deres liv. Vi skal også sikre os selv. I øvrigt er jeg enig i, hvad der ellers er blevet sagt."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph