Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-114-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.19.1-114-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospodine predsjedniče, osobno podržavam ovo izvješće zbog toga što smatram da je vrlo važno imati kvalitetne norme i standarde prvenstveno radi toga što će naše gospodarstvo time biti konkurentnije i globalno. Naši potrošači bit će bolje zaštićeni radi toga što će biti sigurni da kupuju proizvode jednake kvalitete. I također ono što bih htio istaknuti da nekoliko važnih projekata koje Europska unija danas zacrtava za budućnost poslije 2020. godine, a radi se o energetskoj uniji, traži kvalitetne norme i standarde, jer komunikacija između tržišnih sudionika na tržištu električne energije, komunikacija građana prema distribucijskoj mreži, komunikacija operatora sustava međusobno neće biti zadovoljavajuća ako ti standardi neće biti interoperabilni i neće biti otvoreni upravo kao što je kolegica Mizzi naglasila u svojem izvješću. I htio bih se osvrnuti na izvješće kolegice Parker koja je nažalost otišla. Velika Britanija, za koju je ona rekla da vodi u standardima, još uvijek ima napone drugačije od ostatka Europske unije, koristi imperijalne jedinice, a ne međunarodni sustav. Dakle, mi moramo milje preračunavati u metre i također moramo nositi adaptere ako želimo svoje računalo priključiti na mrežu."@hr1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph