Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-109-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.19.1-109-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte, voi vota pentru acest raport, deoarece, în Parlamentul European, conduc un grup de lucru care este concentrat pe Standardele internaționale de raportare financiară și am o imagine destul de clară asupra importanței standardelor atât pentru protecția consumatorilor, a investitorilor, cât și pentru facilitarea comerțului și investițiilor în cadrul pieței interne și pe plan internațional. Doresc să subliniez în mod deosebit atenția acordată calității standardelor, bazată pe transparență și pe dialog, și insist foarte mult pe introducerea practicii studiilor de impact pentru orice fel de standarde care se elaborează care să țină seama efectiv de consecințele asupra diferiților participanți la viața economică și socială. De asemenea, este importantă respectarea standardelor. Cei care nu respectă standardele, de fapt, aplică propriile standarde. Îi mulțumesc raportorului și mulțumesc Comisiei Europene pentru activitatea în acest domeniu."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph