Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-104-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.19.1-104-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, vreau să salut propunerea de raport privind standardizarea, având în vedere că standardele sunt instrumente care contribuie la un echilibru just între dimensiunea națională europeană și internațională. Vreau să o felicit pe raportoare, pe colega noastră, Mizzi, și pe ceilalți raportori pentru raportul echilibrat pe care ni l-a prezentat. Personal, am făcut mai multe amendamente, prin care am încercat să subliniez importanța standardelor pentru funcționarea pieței interne, pentru consolidarea competiției echitabile; evident, și pentru protecția consumatorului. Am propus, de asemenea, ca sistemul european de standardizare să fie coerent și simplu de aplicat, mai ales pentru IMM-uri. IMM-urile trebuie să aibă acces, trebuie să fie parte în negocierea standardelor și, dacă nu au informația, vor fi speriate și vor avea birocrație și costuri suplimentare. Cred, de asemenea, că armonizarea standardelor are o importanță deosebită, chiar dacă unul dintre colegii noștri spunea că nu trebuie să vorbim de armonizare. Ba da. Și eu insist, doamnă comisar, ca despre aceste standarde să vorbim și în negocierile acordurilor comerciale cu țări terțe, dacă dorim ca piața internă să nu fie într-o poziție dezavantajoasă. Este important ca toate instituțiile europene, statele membre, părțile interesate să comunice stadiul în care ne aflăm cu standardizarea și, evident, și viitoarele propuneri referitoare la standardizare. Susțin raportul și susțin și propunerea privind forumul internațional propus de raportoarea noastră, pentru că este foarte important pentru viitorul Uniunii Europene și sper ca, la punerea în practică, să nu se creeze obstacole și costuri, în special pentru IMM-uri."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph