Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-095-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.19.1-095-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gospodine predsjedniče, donošenje usklađenih i jednostavnih europskih politika normizacije s ciljem postizanja prave ravnoteže između nacionalnih, europskih i globalnih dimenzija važno je, prije svega, u kontekstu konačne uspostave jedinstvenog digitalnog tržišta. Europski konzervativci i reformisti smatraju da ovakva standardizacija mora biti proces koji će teći od dolje prema gore, vođen posebno identificiranim potrebama koje pred zakonodavca stavljaju predstavnici industrije, a ne pretjerano ambiciozni političari koji s proizvodnjom nemaju previše veze. Naša se grupa protivi rastućoj politizaciji procesa standardizacije i želi da industrija bude ta koja predvodi procese koji se na nju samu primarno odnose. No, moram istaknuti kako je u ovom izvješću ravnoteža ipak postignuta i to je pristup kakav pozdravljamo."@hr1
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph