Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-094-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.19.1-094-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand! I hverdagen tænker vi sjældent over, at der er standarder overalt, selvom mange af dem har rigtig stor betydning for os. Tænk bare, hvis elpæren ikke passede til lampen, hvis skruen ikke passede til møtrikken og hvis USB-stikket kun passede til nogle få PC’er. Kommissionen præsenterede sidste år en standardiseringspakke med en række initiativer. Alt sammen noget, som skal få det europæiske standardiseringssystem til at virke godt og effektivt, hvilket er helt nødvendigt for at have et velfungerende indre marked. For os socialdemokrater er standardiseringsarbejdet vigtigt, og vi bakker derfor fuldt op om hele det europæiske standardiseringsarbejde. Jeg var socialdemokraternes ordfører på den standardiseringslovgivning, vi lavede tilbage i 2012. Men vi har også et par vigtige budskaber til indsatsen. Vi socialdemokrater mener, at standardiseringen hverken kan eller må erstatte lovgivningen. Der er stadigvæk brug for lovgivning til at sætte rammerne for f.eks. sikre produkter, for privatlivsbeskyttelse og for inddragelse af ikke-kommercielle interesser. Vi ser også, at der er en særlig udfordring for standarder i den digitale tidsalder. Vi har brug for at have et smidigt og et bæredygtigt og et inkluderende standardiseringssystem, men det er også vigtigt, at vi får f.eks. borgere og forbrugere med, når det handler om at rulle standarder for det digitale indre marked ud. Det er derfor vigtigt, der er en strategisk tilgang til hele standardiseringsarbejdet. Vi mener f.eks. også, når det drejer sig om privatlivsbeskyttelse, at det er vigtigt, at vi har standarder til hele designfasen, sådan at vi får lagt et højt og vigtigt beskyttelsesniveau ind for forbrugerne allerede i designfasen, og i denne henseende er standarder helt afgørende. Så det bakker vi op om. Endelig vil jeg gerne takke Marlene Mizzi for en god betænkning og tilføje, at standardiseringsarbejde er noget, vi skal sørge for fungerer effektivt af hensyn til det indre marked."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph