Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-092-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.19.1-092-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Elnök Úr! Madame la rapporteure, szeretném megköszönni az ön kiváló munkáját és azt az együttműködést, amit tanúsított a munka során. Tényleg egy olyan jelentés születhetett meg, ami valóban hozzáadott értékkel bír, és azt is mondhatom, hogy stratégiai jelentőségű lesz a jövőre nézve. Ez a jelentés kifejezetten rámutat arra, hogy a szabványosítási rendszerek mennyire kulcsfontosságúak a belső piac potenciáljának a kihasználása szempontjából, és mennyire fontosak lehetnek a versenyképesség szempontjából. Anélkül, hogy teljesen részletekbe mennék vagy ismételném az előttem szólókat, néhány szempontra szeretném csak a figyelmet felhívni. Elsőként is az európai szabványosítás jövőjét illetően. Amikor erről a kérdésről beszélünk, akkor felmerül, hogy milyen módon kell hozzányúlni, milyen legyen a felülvizsgálata ennek a rendszernek. Nos, azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi rendszer viszonylag jól szabályozott. Tehát anélkül kell hozzányúlnunk, hogy a jelenlegi eredményeket kidobnánk. Tehát nem hajthatunk végre radikális változást, amely gyengítené a jelenlegi rendszernek a fő elemét. Ugyanakkor szempontként szeretném megemlíteni azt is, hogy mennyire fontos, hogy mindenkit bevonjunk a szabványosítási folyamatba. Legyen ez nemzeti szervezet, szabványügyi testületek és ezeknek az együttműködése. Következő szempont az, hogy mennyire fontos, hogy mindenki, aki részt vesz, hozzá is tudjon férni. Vagyis, hogy a szabványokat értsék azok, akiknek alkalmazni kell. Ne felejtsük el azt sem, hogy nem lehet mindent szabványosítani. Ezek a szabványok nem lehetnek versenytorzítóak, pontosan a verseny növelése mellett kell az akadályokat eltörölni. Fontos szempont, hogy minden érintettet, kutatás-fejlesztéssel, innovációval foglalkozót, mindenkit be kell hívnunk ebbe a folyamatba. És egy utolsó szempont: a FRAND-elv érvényesítése a teljes folyamatban. Ez egy jó jelentés, egyensúlyi pontokkal, amit támogatok."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph