Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-086-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.19.1-086-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind raportul lui Marlene Mizzi, în numele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, referitor la standardele europene – punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 () ()."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph