Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-084-5000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.18.1-084-5000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Republica Moldova are nevoie urgentă de sprijin financiar, iar decizia Uniunii Europene de a oferi un ajutor de 100 de milioane de Euro reprezintă un semnal puternic de solidaritate cu această țară și cu cetățenii ei. Între România și Moldova există o relație strânsă, unindu-ne limba și un trecut comun, iar țara noastră își dorește ca Moldova să facă parte din familia europeană. De aceea, România susține decizia privind acordarea asistenței macrofinanciare pentru R. Moldova, considerând că evoluția pro-europeană a vecinilor de peste Prut poate fi îndeplinită doar prin măsuri concrete. Dincolo de aspectele economice, această decizie trebuie înțeleasă ca pe o dovadă a angajamentului UE de a susține R. Moldova în implementarea reformelor structurale. Totodată, în contextul obiectivelor geo-strategice pe termen lung ale Uniunii, sprijinul pentru Moldova devine esențial pentru asigurarea unui climat politic stabil la granițele sale. Asistența macro-financiară nu este însă un cadou, aceasta fiind însoțită de condiții foarte stricte. Condiționalitățile de natură politică și economică prevăzute în decizie și în Memorandumul de Înțelegere oferă Uniunii un instrument solid de monitorizare a procesului de reformă în acest stat, iar Moldova va trebui să ducă la îndeplinire aceste condiționalități înainte de eliberarea fiecărei tranșe a asistenței."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph