Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-080-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.18.1-080-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Elnök Úr! Ismerős a recept, amit ezúttal Moldova esetében látunk. Volt kommunista, illetve szocialista országokkal szemben rendszeresen csinálják. Az Európai Unió, illetőleg a Nemzetközi Valutaalap, az IMF, úgymond „quid pro quoja”. Ti adjatok, csináljatok demokráciát, csináljatok gazdasági reformokat, és mi adunk nektek pénzt. Mit kell ez alatt érteni? A gazdasági reform az ő nyelvükön azt jelenti, hogy mindent privatizálni kell, ami nemzeti vagyon. A földjeinket oda kell nekik bocsátani, a mezőgazdaságunkat hagyni kell mesterségesen tönkretenni, a piacainkat a gyakran rossz minőségű termékek előtt megnyitni. Ismerjük ezt a receptet! Magyarként nagyon büszke vagyok arra, hogy az IMF igáját sikerült a nyakunkból lerázni. Az Európai Unió most hogy tanít minket demokráciára? Úgy, hogy azt mondják, hogy akaratunk ellenére fogadjunk be tömeges migrációt a hazánkba. Köszönjük szépen, ebből a demokráciából nem kérünk. Az Európai Unió egyenlő jogú tagjai vagyunk, tehát nem könyöradományt adnak nekünk. Isten óvja a moldovai embereket attól, amit Önök és az IMF rájuk akarnak kényszeríteni."@hu2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph