Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-079-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.18.1-079-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, de la bun început spun că voi vota acest raport și am să și argumentez. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați vizitat, și de câte ori, Republica Moldova. Din 1990 până acum, merg de trei-patru ori pe an. Sunt lucruri care au fost în progres, sunt lucruri foarte multe care trebuie schimbate, dar, pentru trei care au furat de la bancă, nu o să pedepsim cetățenii din Republica Moldova. Republica Moldova are nevoie de acordarea asistenței macrofinanciare și Comisia a prezentat foarte bine condiționalitățile economice și politice. Raportorul, de asemenea, împreună cu raportorii din umbră au pregătit un raport votabil și care va aduce acest sprijin extraordinar de important pentru Republica Moldova. Nu putem să respingem acordarea sprijinului macrofinanciar, pentru că ar lipsi Uniunea Europeană de un instrument util pentru promovarea reformelor în Republica Moldova și ar descuraja cetățenii acestui stat. În contextul global, cred că este nevoie să crească încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană; și a cetățenilor din Republica Moldova. Așadar, voi vota acest raport și îi felicit pe raportori."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph