Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-078-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Domnule președinte, voi vota pentru această asistență acordată Republicii Moldova. Doresc să subliniez că oamenii din Republica Moldova au suferit poate mai mult decât oamenii din orice altă țară în tranziție - începând cu deportările în Siberia și terminând cu această tranziție, care parcă nu se mai încheie în Moldova. Vreau să susțin întru totul poziția Comisiei Europene prezentată de către prim-vicepreședintele Dombrovskis: este corectă și dreaptă. Vom aproba acest acord de asistență, iar eliberarea banilor către Moldova se va face exact cum a precizat foarte clar prim-vicepreședintele, în măsura în care se îndeplinesc condiționalitățile stabilite."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.18.1-078-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph