Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-076-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.18.1-076-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Panie Przewodniczący! Chcę się zdecydowanie opowiedzieć za wsparciem dla Mołdawii. Oczywiście nie możemy ukrywać prawdy – są przypadki korupcji, są rzeczy, które w Mołdawii powinny się zasadniczo zmienić – ale to nie powinno przemawiać (jak argumentuje poseł Schaffhauser) za wycofaniem się z polityki wschodniego sąsiedztwa, za wycofaniem się z polityki wsparcia dla europejskich i wolnościowych aspiracji społeczeństwa mołdawskiego, które chce dzielić wspólnie los wolnych narodów europejskich. Wycofanie się z tej gry oznacza zgodę na dominację Putina w tamtej części Europy. Zatem pilnujmy zasad, nie pozwalajmy na powtórkę z korupcji, lecz cierpliwie i systematycznie okazujmy wsparcie społeczeństwu mołdawskiemu, które chce razem z nami dzielić los wolnych narodów."@pl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph