Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-071-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.18.1-071-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ne zgodi se pogosto, da bi Evropska komisija pri finančni pomoči, ki je deloma seveda vezana tudi na posojilo, pogojevala to pomoč s predhodnim izpolnjevanjem določenih pogojev. Mislim, da je v primeru Moldavije to prav. Zlasti zato, ker situacija v Moldaviji že nekaj let ni rožnata, je zelo dinamična, in tudi demonstracije, nemiri pred dvemi, tremi leti, so pokazali, da mora Moldavija stopiti na novo tako imenovano demokratično pot in se torej odločiti, kam želi usmeriti svojo prihodnost, prihodnost generacij, ki prihajajo. Nekateri seveda postavljajo tukaj dilemo, ali naj se obrne in gre proti vzhodu ali zahodu in Evropski uniji, in s tem se je poskušalo v preteklosti tudi, če rečem v narekovajih, s finančnimi pomočmi prispevati k odločitvi, da se Moldavija bolj odpre k Evropski uniji, tudi s pridružitvenimi oziroma trgovinskimi sporazumi. Vendar se je zgodilo nekaj, kar ni bilo dobro. Da so mnoga sredstva na nek način poniknila in torej niso dosegla svojega cilja, zaradi katerega so bila dana. In tudi zato mislim, da je res potrebno v tem delu, v tem paketu, budno spremljati, da torej je ta del boja proti korupciji, svobode govora, na nek način tudi podpore demokraciji, tisti, ki seveda bo s temi sredstvi tudi dosežen. Zato sem prepričan, da bo Komisija tudi s svojimi instrumenti znala in nas obveščala o tem, kako napredujejo te najbolj kritične točke, zato da lahko rečemo o Moldaviji, da je na pravi poti tudi v smislu sprejemanja finančne pomoči."@sl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph