Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-070-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.18.1-070-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte, domnule comisar, fără îndoială, Instrumentul european de vecinătate, care susține această asistență macrofinanciară pentru Republica Moldova, este pe deplin justificat, așa cum a declarat Comisia și, din această înțelegere, nu este vorba, practic, de un gest de extremă bunăvoință față de Moldova, ci este vorba, în mare parte, de un împrumut care este condiționat de îndeplinirea anumitor criterii. Criteriile pe care Comisia și Consiliul le-au propus sunt cele corecte, sunt în acord cu valorile europene pe care toți trebuie să le protejăm. Ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este corect, este să introducem un nou criteriu, o nouă condiționalitate, care ține de legea electorală. Stimați colegi, Uniunea Europeană trebuie să își respecte propriile valori și din aceste valori face parte faptul că niciodată nu își poate permite să intervină în elemente de suveranitate ale unui stat. Uniunea Europeană nu poate cere unui stat membru un anumit tip de lege electorală. Aceasta reprezintă voința suverană a statului respectiv și cred că a introduce un criteriu în plus din acest punct de vedere ar însemna să cădem într-un populism și politicianism ieftin, care nu fac în niciun fel onoare acestui Parlament."@ro2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph