Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-061-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"Arvoisa puhemies, ensinnäkin haluan kiittää mietinnön esittelijää Sorin Moisăa hyvästä mietinnöstä. Kuten hän ja monet muut ovat tässä keskustelussa jo esille nostaneet, Moldova on tällä hetkellä monien sekä taloudellisten että poliittisten haasteiden edessä. On tärkeä muistaa, että makrotaloudellisen avustuksen tarkoituksena ei ole missään vaiheessa ollut puuttua avustuksen saajamaan poliittisiin päätöksiin vaan puhtaasti luoda taloudellista vakautta EU:n ympärille Moldovan kaltaisiin maihin. Moldova on noussut hiljalleen vuoden 2014 pankkikriisistä, mutta on edelleen Euroopan köyhin maa. Taloudellisesti kestävän pohjan luominen edellyttää makrotaloudellista apua. Mitä tulee paljon keskustelua herättäneeseen vaalilain uudistamiseen, se on – kuten myös Venetsian komissio lausui – suvereenin valtion oma asia, eikä EU:lla ole valtaa puuttua sitä koskeviin päätöksiin. Kuitenkin EU:n kaikkein taloudellisen ja poliittisen työn tulee perustua EU:n omille arvoille, joita ovat demokratia, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate. Siksi minusta on kohtuullista asettaa nämä myös taloudellisen avun edellytyksiksi. Moldovalla on itsenäisenä valtiona oikeus tehdä omat poliittiset ratkaisunsa, mutta Euroopan unionin tulee pitää kiinni omista arvoistaan. Tästä syystä olen erittäin tyytyväinen sopimukseen, joka syntyi neuvotteluissa komission ja neuvoston kanssa, ja rahoitukselle asetettuihin ehtoihin."@fi2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.18.1-061-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph