Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-049-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spoken text
"Domnul Lucke a ridicat un cartonaș albastru – prea târziu pentru primul vorbitor, domnul Auštrevičius, și prea devreme pentru următorul vorbitor, domnul Mureșan. Deci, ca atare, nu puteți, pentru că trebuia să faceți acest lucru în timp ce vorbea domnul Auštrevičius."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.18.1-049-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph