Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-048-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spoken text
"Domnule președinte, domnule vicepreședinte Dombrovskis, stimați colegi, obiectivul meu în calitate de raportor al Comisiei pentru bugete a fost să mă asigur că Republica Moldova îndeplinește condițiile necesare pentru a primi aceste fonduri europene și că noi creăm condițiile, premisele ca banii să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de ei, și anume, la oameni. La ce criterii mă refer? În primul rând, la precondițiile legate de existența statului de drept și a unui sistem multipartinic, iar, în acest domeniu, domnule vicepreședinte Dombrovskis, vă solicit ca Comisia Europeană să întreprindă tot ce este necesar pe lângă autoritățile de la Chișinău, pentru a ne asigura că sistemul electoral respectă pe deplin recomandările Comisiei de la Veneția pentru ca acești bani să poată ajunge la cetățeni doar în aceste condiții și, doar dacă recomandările Comisiei de la Veneția sunt pe deplin implementate, banii pot ajunge la oameni. În al doilea rând, mă refer la condițiile legate de combaterea corupției, combaterea spălării banilor, pe care le-a menționat raportorul și pe care le-am introdus în avizul Comisiei pentru bugete. Aici, domnule vicepreședinte, rolul Comisiei Europene este foarte clar: să monitorizați atent situația și fiecare tranșă să fie plătită doar dacă aceste condiționalități concrete sunt îndeplinite."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"raportor pentru aviz Comisia pentru bugete"2
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.18.1-048-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph