Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-038-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.17.1-038-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Dit is wel een dilemma. Een debat zonder resolutie, dat zegt in dit geval niet zoveel. Noorwegen weet dat er een internationaal verbod ligt en het wordt tijd dat dit Parlement zich duidelijk uitspreekt tegen de internationale commerciële walvisvangst, ook door Noorwegen. Daarom is een debat alléén wel een goed signaal, maar niet voldoende, absoluut niet!"@nl1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph