Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-07-03-Speech-1-035-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170703.17.1-035-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ik wil jullie verzoeken een debat over de Noorse walvisjacht aan de agenda toe te voegen, afsluitend met een resolutie in september. Walvissen behoren tot de meest imposante diersoorten, maar ook tot de meest bedreigde diersoorten. Daarom is de commerciƫle walvisjacht al sinds 1986 verboden. Noorwegen is een van de weinige landen die dit verbod negeert en sinds 1993 heeft Noorwegen bijna 12 000 walvissen gedood. Dat zijn er meer dan Japan en IJsland bij elkaar! Dit jaar heeft Noorwegen het quotum verhoogd tot bijna 1000 walvissen. Beste collega's, we mogen dit niet laten gebeuren. Er wordt op dit moment door Noorwegen op walvissen gejaagd en ik vraag jullie steun om deze dieren te beschermen. Want kijken we als Europees Parlement toe hoe de laatste walvissen worden opgejaagd en dreigen uit te sterven, of doen we het maximale wat in onze macht ligt om dit tegen te gaan? Ik kies voor het laatste en ik hoop u ook."@nl1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph