Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-06-12-Speech-1-221-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170612.20.1-221-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Domnule președinte, la sfârșitul acestei luni Comisia Europeană va da publicității caietul de sarcini ce va trebui îndeplinit de statele care vor intra în cursa pentru relocarea Agenției Europene a Medicamentului. Pe această cale, cer responsabililor din Comisia Europeană ca, la întocmirea criteriilor de eligibilitate, să țină cont de o rezoluție mai veche a Comisiei Europene cu rol de recomandare, care spune că la amplasarea pe teritoriul național de agenții europene nou înființate au prioritate statele care nu au nicio agenție. Această recomandare trebuie să fie valabilă și în cazul relocărilor de agenții europene, fenomen generat de Brexit și care în momentul emiterii recomandării, în 2011, nu exista. Un alt lucru de care ar trebui să țină seama reprezentanții Comisiei Europene la întocmirea criteriilor este gradul de pericol terorist. Din fericire, România are avantajul că este unul dintre puținele state europene unde pericolul terorist este inexistent. Dacă vom câștiga această cursă, România ar fi primul stat din estul Europei care ar găzdui o instituție de importanță majoră pentru Uniunea Europeană, ceea ce ar fi și un semnal politic important în demersul de a demonstra unitatea Uniunii Europene."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph