Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-06-12-Speech-1-130-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170612.16.1-130-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Următorul punct de pe ordinea de zi este dezbaterea privind raportul lui Marco Affronte, în numele Comisiei pentru pescuit, referitor la starea stocurilor de pești și situația socioeconomică a sectorului pescuitului din zona mediteraneeană () ()."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph