Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-06-12-Speech-1-128-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170612.15.1-128-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mulțumim și noi, doamnă Mihaylova. Să sperăm că apelul făcut de colega noastră va avea efect și mulțumim și doamnei comisar pentru pasiunea cu care și-a susținut punctul de vedere. Dezbaterea a fost închisă. Votul va avea loc marți, 13 iunie 2017."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph