Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-05-31-Speech-1-244-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170531.18.1-244-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Egy állásfoglalásra irányuló indítványt juttattak el hozzám, melyet az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdésével összhangban nyújtottak be. A közös vitát lezárom. A szavazásra 2017. június 1-jén, csütörtökön kerül sor."@hu2
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph