Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-05-18-Speech-4-061-6875"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170518.8.4-061-6875"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Politica de coeziune este principala ramură de investiții a UE, oferind cetățenilor plusvaloare, fie că este vorba despre crearea de noi locuri de muncă sau despre o infrastructură de transport calitate. Această politică a adus beneficii tuturor statelor membre ale UE și a însemnat un sprijin important pentru state precum România, mai ales în perioada crizei economice. Este adevărat că implementarea politicii de coeziune până în momentul de față nu a fost una perfectă, iar statele membre întâmpină încă dificultăți în ceea ce privește absorbția fondurilor și elaborarea de proiecte de calitate. Beneficiile acestor fonduri sunt însă evidente și atârnă mai greu decât impasurile de moment. De aceea politica de coeziune trebuie să rămână o prioritate pentru Europa, pentru a nu accentua și mai mult decalajele de dezvoltare dintre regiuni. În ceea ce privește viitorul politicii de coeziune, susțin fără rezerve alocarea de mai multe fonduri și prioritizarea statelor din Europa Centrală și de Est în redistribuția acestora, pe baza principiului solidarității, astfel încât dezechilibrele să fie corectate. Nu în ultimul rând, valoarea adăugată pe care această politică o are pentru relația dintre UE și cetățeni este de necontestat: prin investiții în sectoare cheie, fondurile de coeziune generează locuri de muncă și creștere economică, răspunzând astfel la nevoile cetățenilor europeni."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph