Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-05-17-Speech-3-570-5000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170517.32.3-570-5000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Het Mobility Package dat de EC op 31 mei lanceert, is de uitgelezen kans om fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor chauffeurs te verzekeren en sociale dumping definitief aan te pakken. En dat is meteen hetgeen waarop ik het komende pakket zal evalueren: pakt het sociale dumping aan en verbetert het de arbeidsvoorwaarden van chauffeurs? Maakt het een einde aan uitbuiting en de soms verschrikkelijke omstandigheden waarin chauffeurs hun job moeten uitvoeren? Zorgt het ervoor dat we uitgeruste chauffeurs met een degelijk loon op onze wegen krijgen? Wordt de wetgeving nageleefd? Dàt zijn de cruciale vragen die we ons moeten stellen en waar het pakket op beoordeeld moet worden. De strijd tegen sociale dumping is geen strijd tussen oost en west, laat ons niet in die val trappen. Het is een strijd voor betere werkomstandigheden van chauffeurs, voor grotere veiligheid op onze wegen, tegen fraude, overigens vaak van bedrijven uit West-Europese lidstaten die via postbusbedrijven de bestaande regels aan hun laars lappen, en tegen uitbuiting van chauffeurs. Ik reken op de Commissaris om met een pakket naar buiten te komen dat sociale dumping en fraude ondubbelzinnig aanpakt en voluit de kaart trekt van het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs."@fr2
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph