Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-05-16-Speech-2-522-5000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"„Hoće li kršćanstvo na Bliskom istoku nestati?“, pitanje je koje se sve češće postavlja. Nekad su kršćani činili 20% populacije Bliskog Istoka, dok je ta brojka danas opala na svega 4%. Situacija je daleko najgora u Iraku i Siriji, no situacija za kršćane nije puno bolja niti u ostalim zemljama Bliskog Istoka. U Egiptu danas živi gotovo 80% svih bliskoistočnih kršćana, a egipatski kršćani ove su godine imali krvavi Uskrs. Dok je islamski militarizam glavni i najveći uzrok progona kršćana u većini pretežito muslimanskih zemalja, svoju ulogu ovdje igra i jačanje arapskog nacionalizma koji u pojačava diskriminaciju nad kršćanima, a uvođenje zakona o bogohuljenju dodatno otežava vjerske slobode. Dok govorimo o žalosnim brojkama, ne mogu se oteti dojmu kako se položaj kršćana na Bliskom Istoku koristi tek kao puka statistika u različitim političkim raspravama pri čemu se više raspravlja o utvrđivanju krivnje, negoli o konkretnim riješenima kako bliskoistočnim kršćanima pomoći."@hr1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170516.24.2-522-5000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Croatian.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph