Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-05-16-Speech-2-319-000"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spoken text
"A Uachtaráin, arís vótáil mé i bhfabhar na tuarascála seo mar a rinne 623 Fheisire as 676 sa chás seo; agus taispeánann sé sin go dtuigeann feisirí cé chomh tábhachtach is atá an t-ábhar seo agus cé chomh tábhachtach is atá sé dúinn chun rud éigin a dhéanamh faoi. Dar ndóigh, tá na figiúirí den bhia a chaitear amach gach uile bhliain scanrúil. I ndáiríre, tá sé mímhorálta. Féach ar na figiúirí: 88 milliún tona de bhia caite amach gach uile bhliain san Aontas ar chostas €143 billiún ag úsáid an méid uisce a ritheann trí abhainn an Volga sa Rúis agus ag cur 3.3 billiún tona astaíochtaí CO2 san atmaisféar. Is léir go gcaithfimid aontú chun deireadh a chur leis seo."@en1
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170516.19.2-319-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph