Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-05-16-Speech-2-316-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170516.19.2-316-000"2
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Já obecně některé iniciativní zprávy nevítám, ale tato je rozhodně pro mě velmi důležitá, protože upozorňuje na problém, který každý z nás může svým chováním tak trochu ovlivnit. Ve světle toho, kolik milionů lidí na světě každý den hladoví, každé vyhozené jídlo z naší lednice představuje vlastně facku těmto lidem. Ta zpráva je velmi dobrá, je popisná, ukazuje, kolik milionů tun jídla vyhodíme, kolik milionů tun zdrojů spotřebujeme na zpracování takového potravinového odpadu atd. Je tam navrhnuto jedno, podle mého názoru, velmi smysluplné opatření, a to je otázka právě té pobídky v oblasti daně z přidané hodnoty. Byl bych velmi rád, kdyby Komise na tento apel slyšela. Já jsem tuto zprávu podpořil, jak vyplývá z mého vysvětlení, které teď provádím, ale chci zároveň říci, že nemůžeme zůstat pouze u této zprávy. Musíme lidem říci, že je to také hlavně o jejich chování. Takže: osvěta, osvěta, osvěta."@cs1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph