Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-05-16-Speech-2-314-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170516.19.2-314-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Povsem nesprejemljivo je in vsi se s tem strinjamo, da ne smemo zavreči kar 170 kg hrane vsak od nas v Evropi vsako leto. Se pravi eno tretjino hrane zavržemo, ob tem pa 10 % ljudi nima virov za kvalitetno hrano. Vedeti moramo, da več kot pol te hrane zavržemo v gospodinjstvih, potem še v ostalih delih te prehranske verige od predelave, gostinstva, trgovinskega sektorja. Zato je nujno to, kar piše v poročilu, narediti veliko na ozaveščanju mladih, ozaveščanju potrošnikov, lokalnih skupnosti. Prav je, da se v to vključijo prostovoljci, tudi strokovna javnost, ki lahko veliko pripomore k boljšemu izkoriščanju hrane. Zakonodajni okvir, kar smo zapisali v poročilu, roki uporabe, tudi olajšave za dobičke in pa tudi za tiste, ki darujejo hrano. Pomembno je pa tudi okoljsko breme, ki ga ustvarja zavržena hrana, saj predstavlja kar 8 % emisij toplogrednih plinov, zato so nujne te spodbude, tudi da v kontekstu krožnega gospodarstva te odpadke uporabimo kot vir, ne pa da obremenjujemo okolje."@sl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph