Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-05-16-Speech-2-311-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170516.19.2-311-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"V Evropski uniji letno ustvarimo kar za 88 milijonov ton zavržene hrane, medtem ko si kar 55 milijonov Evropejcev niti vsak drugi dan ne more privoščiti kakovostnega obroka. Dobro polovico prehranskih odpadkov ustvarjajo gospodinjstva in seveda tudi javni sektor. Ti odpadki sicer nastajajo vzdolž celotne prehranske verige, od kmetij preko živilske predelovalne industrije do trgovin in seveda tudi supermarketov. Po podatkih organizacije za hrano in kmetijstvo je namreč v svetu podhranjenih kar 793 milijonov ljudi, v sami EU pa kar 55 milijonov. Raziskave kažejo, da se v EU v enem letu v prehranski verigi zavrže na primer 377 ton paradižnika. Za pridelavo takšne količine paradižnika pa je potrebnih 90 km2 površin, 57 milijard litrov vode in 7 milijonov delovnih ur, pridelek pa konča na smetišču. In kot smo slišali danes, je to odprto področje tudi za tako imenovano krožno gospodarstvo, zato pa je potrebno tudi prisluhniti davčnim olajšavam in bolj učinkovitemu naročanju, kar je zelo pomembno."@sl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph