Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-05-16-Speech-2-043-000"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170516.3.2-043-000"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Ik ben heel blij dat dit thema vandaag besproken wordt in de plenaire vergadering in Straatsburg. Ik vind het alleen ontzettend jammer dat de Raad hier vandaag niet aanwezig is. We moeten namelijk de situatie van de mensen ter plaatse bekijken. In de kampen in Italië en Griekenland verblijven 23 000 niet-begeleide kinderen in mensonwaardige omstandigheden. Ik heb dergelijke kampen bezocht. Er is geen water, geen toegang tot gezondheidszorg, geen school. Deze kinderen zijn slachtoffers, geen daders. Europol heeft vorig jaar gezegd dat 10 000 kinderen in Europa vermist geraken wanneer ze over de grens komen. Waar zitten ze? In de prostitutie? In een ander land? Zijn ze gedood voor hun organen? Ik wil hier vandaag één pleidooi houden. Elke lidstaat moet zijn verplichtingen nakomen. Laten we prioriteit geven aan de niet-begeleide minderjarigen. Zij verdienen onze bescherming. Dat is Europa."@fr2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph