Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2017-04-26-Speech-1-247-6250"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20170426.18.1-247-6250"1
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Propunerea de a avea un An European al Patrimoniului Cultural este o victorie a Parlamentului, dar și a zecilor de organizații europene și autorități publice naționale, care au susținut această idee în fața Comisiei. Deși apreciez abordarea Comisiei de a sprijini cultura europeană, observ cu dezamăgire că textul parlamentului ignoră contribuția turismului la promovarea patrimoniului cultural, iar alocarea bugetară este insuficientă pentru atingerea obiectivelor. Așa cum a declarat și domnul Comisar Tibor Navracics, legătura dintre cultură și turism este evidentă și indestructibilă. Așadar, nu vreau ca Anul Patrimoniului Cultural să fie o simplă campanie de imagine, ci vreau să îl privim ca pe o oportunitate de a evidenția cum sinergia dintre turism și patrimoniu cultural contribuie la promovarea a tot ce are Europa mai de preț. Totodată, trebuie să ne asigurăm că Anul European va fi marcat în toate statele europene, iar Planul de Acțiuni va reuși să identifice și să promoveze comorile ascunse ale continentului nostru. Astfel, pentru a evidenția punțile care se pot crea între state, aș vrea să fac referire la marele sculptor Constantin Brâncuși, a cărui operă se găsește atât în România, cât și expusă în cele mai mari muzee ale lumii."@ro2
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph